VIP2b
Teambuilding


Voor teams organiseert VIP2b intensieve ontmoetingen waarbij men elkaar, maar ook zichzelf, de spiegel voorhoudt zodat begrip ontstaat over iemands waarde binnen het team en de bijdrage die hij of zij aan het team en de gezamenlijke doelstelling kan leveren. Aandacht voor en inzicht in de competenties van elk teamlid is daarbij essentieel. Met het hele team in beweging komen staat centraal in onze aanpak. Teambuilding is een continu proces wat maakt dat het gezamenlijke doel zo efficient mogelijk met elkaar wordt gerealiseerd; het richt zich vooral op de kwaliteit van de samenwerking.

Wie zijn wij

Contact

Wat doen wij
De informatie op deze site mag, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VIP2b, B.J. Delchot, op geen enkele wijze worden gereproduceerd.
Deze site bevat afbeeldingen die onder copyright vallen. VIP2b aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze website.
VIP2b is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan door gebruik van informatie welke op deze website beschikbaar is.
==>  VOLGENDE

Home / Menu