VIP2b
Agressie Training


In zorgverlenende organisaties wordt personeel nogal eens geconfronteerd met onredelijk en agressief gedrag.

VIP2b biedt u handvatten om personeel weerbaar te maken tegen conflicten en agressiviteit op de werkvloer.
Ons team bestaat uit deskundige trainers op het gebied van agressiehantering, met een persoonlijke, doelmatige
aanpak en ruime praktijkervaring in de zorgsector. Onze aanpak leidt tot een praktijkgerichte invulling van te
formaliseren beleid dat aldus invulling geeft aan de eisen van de Arbo-wetgeving, door middel van een aanbod van
coaching en trainingsprogramma's; zo  zijn uw medewerkers ook dagelijks bestand tegen onaangepast gedrag
van klanten.

Wij kunnen training en ondersteuning bieden op de volgende onderdelen:
-    Het voorbereiden van nieuwe medewerkers zodat zij zelfverzekerd aan
     de nieuwe baan kunnen beginnen. Zo leert men bijv. methodisch
     omgaan met verbaal agressief gedrag. Er wordt gewerkt met behulp van
     acteurs en Video Interactie Training.
-    Het up-to-date houden van personeel d.m.v. herhalingstrainingen.
-    Persoonlijke veiligheidstechnieken
     Deze training is een praktische en realistisch onderbouwde methode
     volgens een speciaal zelfverdedigingsysteem (o.a. gebruikt binnen Justitie)
     ontwikkeld naar menselijk gedrag gerelateerd aan geweldsescalaties, angst
     en agressie.
-    Het bieden van nazorg bij incidenten.
-    Het ondersteunen en/of begeleiden van  uw instelling  bij het formuleren van
     beleid volgens de richtlijnen van de Arbeidsinspectie.


Wie zijn wij

Contact

Wat doen wij
De informatie op deze site mag, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VIP2b, B.J. Delchot, op geen enkele wijze worden gereproduceerd.
Deze site bevat afbeeldingen die onder copyright vallen. VIP2b aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze website.
VIP2b is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan door gebruik van informatie welke op deze website beschikbaar is.
==>  VOLGENDE

Home / Menu