VIP2b
Intervisie


Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering bedoeld voor medewerkers die, groepsgewijs onder begeleiding en sturing, meer inhoudelijk en vooral methodisch over het werk en hun functioneren daarin willen praten.
Doel is het leren hanteren van werkproblemen en het bevorderen van de kwaliteit van het werk. Het werken met assertiviteit en feedback is belangrijk.
Medewerkers helpen elkaar om een nieuw perspectief op eigen handelen te ontwikkelen.

Het kan altijd beter!

Wie zijn wij

Contact

Wat doen wij
De informatie op deze site mag, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VIP2b, B.J. Delchot, op geen enkele wijze worden gereproduceerd.
Deze site bevat afbeeldingen die onder copyright vallen. VIP2b aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze website.
VIP2b is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan door gebruik van informatie welke op deze website beschikbaar is.
==>  VOLGENDE

Home / Menu