VIP2b
Personeel Coaching 


Een begeleidingtraject op maat, waarbij gericht gewerkt wordt aan een of meerdere werkgerelateerde vraagstukken, met als doel effectiever en zinvoller te kunnen leven en werken. Coaching is een instrument om de eigen ontwikkeling onder de loep te nemen en om  het functioneren te ondersteunen, waarbij teruggekoppeld wordt naar de werkgever. Voor het aanvragen van coaching kunnen situaties op het gebied van samenwerken, conflicten, aansturing of loopbaanplanning aanleiding zijn; maar ook een organisatieverandering of een functiewijziging kan reden zijn voor het starten van een coachingtraject.

Wie zijn wij

Contact

Wat doen wij
De informatie op deze site mag, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VIP2b, B.J. Delchot, op geen enkele wijze worden gereproduceerd.
Deze site bevat afbeeldingen die onder copyright vallen. VIP2b aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze website.
VIP2b is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan door gebruik van informatie welke op deze website beschikbaar is.
==>  VOLGENDE

Home / Menu