VIP2b

Wie zijn wij

Contact

Wat doen wij
Organisatie advies:
Partner in het vinden van oplossingen
Berlando J. Delchot heeft ruime ervaring als manager, projectleider en organisatie coach binnen de overheid (de gesloten behandeljeugdinstelling PIJ) en in de gezondheidszorg. In zijn werk speelden ambtelijke- en bestuurlijke verhoudingen, organisatie onderzoeken, bedrijfsontwikkeling en reorganisatie en de  implementatie van veranderingen d.m.v. organisatie coaching een rol. Hij nam deel aan de vorming en opbouw van doelmatiger beleid en organisatieprofilering en droeg verantwoordelijkheid voor de doorvoering van (veranderend) inhoudelijk beleid, bedrijfsvoering en bedrijfscultuur. In zijn vrije tijd was hij hoofdtrainer in de eigen Budosportschool.

Zowel in zijn advieswerk als in coaching levert hij een gedegen bijdrage aan het optimaal laten functioneren van de organisatie en de betreffende medewerkers. Daarbij houdt hij zowel rekening met de ontwikkelingen binnen de organisatie van de opdrachtgever, als met de positie van de betrokken medewerkers. Door zijn beschouwende, analytische instelling is hij in staat tot de kern van de problematiek door te dringen en wenselijke oplossingen en passende interventies in te brengen en uit te voeren.

Voordat hij zich vestigde als zelfstandig bedrijfsadviseur en organisatie coach, volgde hij verschillende opleidingen en trainingen op het onderhavige vakgebied zoals: Master organisatie coaching (MCc), persoonlijkheidsontwikkeling, supervisie, intervisie, personeel coaching, en burn out management.
Karin E. Dito heeft gewerkt binnen de gemeentelijke- en de rijksoverheid en andere dienstverlenende organisaties. Als juriste deed zij ervaring op in het coordineren van processen rond strategisch beleid; zij heeft opdrachten uitgevoerd als coach, waarbij het op elkaar afstemmen van c.q. richting geven aan beleid binnen de afdelingen en het doorvoeren van reorganisaties op de werkvloer een rol speelden. Daarna was zij parttime werkzaam binnen de gezondheidszorg. Door haar werk met verschillende doelgroepen leerde zij relativeren en handelen op basis van realisme.

In haar begeleiding richt zij zich op het goed laten functioneren van de organisatie en de medewerkers. Zij houdt zowel rekening met de ontwikkelingen binnen de organisatie en met de opdrachtgever, als met de mogelijkheden van de betrokken medewerkers. Door haar luistervaardigheid, grondige analyses en inzicht is zij in staat snel tot de kern van de problematiek door te dringen en creatieve interventies aan te dragen. Met duidelijkheid in haar standpunten en de aangedragen oplossingen weet zij mensen te binden. Dankzij haar oplossinggerichte deskundigheid opent zij verpolariseerde situaties; het samenbrengen van mensen binnen structuren vormt dan ook de drijfveer in haar werk.

Zij heeft een juridische, maar ook een dienstverlenende achtergrond en volgde verschillende opleidingen en trainingen op het gebied van organisatie ontwikkeling en -advisering, intervisie, supervisie, coaching en individuele begeleiding en persoonlijkheidontwikkeling. In 2008 vestigde zij zich als zelfstandig adviseur.

VIP2b
De informatie op deze site mag, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VIP2b, B.J. Delchot, op geen enkele wijze worden gereproduceerd.
Deze site bevat afbeeldingen die onder copyright vallen. VIP2b aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze website.
VIP2b is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan door gebruik van informatie welke op deze website beschikbaar is.

Home / Menu