VIP2b
Supervisie


Supervisie is een persoonlijk leertraject waarin samen met de supervisor het eigen handelen wordt onderzocht. Het leerdoel is inzicht krijgen in wie u bent en waarom u de dingen doet zoals u ze doet, door het opsporen van gedragspatronen en vooronderstellingen die uw functioneren bepalen of belemmeren. Daarnaast wordt er ook gekeken naar uw talenten en hoe u deze verder kunt ontwikkelen en uitbreiden. U leert uw persoonlijke kwaliteiten optimaal te benutten. Het doel van supervisie is dat u regisseur wordt van uw (werk-)leven en dat u weet waar uw bezieling, kracht en plezier liggen.

Wie zijn wij

Contact

Wat doen wij
De informatie op deze site mag, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VIP2b, B.J. Delchot, op geen enkele wijze worden gereproduceerd.
Deze site bevat afbeeldingen die onder copyright vallen. VIP2b aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze website.
VIP2b is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan door gebruik van informatie welke op deze website beschikbaar is.
==>  VOLGENDE

Home / Menu