VIP2b

Wie zijn wij

Contact

Wat doen wij
Organisatie advies:
Partner in het vinden van oplossingenWat doen wij?

Passie voor (re-)organisatie en team management, creativiteit, mee groeien met en inspelen op ontwikkelingen die zich aandienen in de maatschappij, dat is de kijk op dienstverlening van het team VIP2b.

Het is deze werkwijze waarmee VIP2b in de diverse lagen van zorginstellingen, overheid en bedrijfsleven inzicht en ondersteuning kan bieden om functioneren van de organisatie en welzijn van de mensen die er werken te optimaliseren. Zo trachten wij de werkgever ten dienste te staan. In de dagelijkse gang van zaken binnen ons bedrijf bruist het van activiteit om te allen tijde zowel met nieuwe ideeen en oplossingen te komen, alsook om beproefde managementtechnieken en leer- en verandertrajecten toe te passen en uit te voeren.
Voor kennismaking en inventarisatie van uw bedrijfsvraagstuk komen wij graag bij u op kantoor.  Al naar gelang de onderzoekvraag of functioneringproblematiek krijgt u inzicht in onze aanpak, die stapsgewijs binnen de drie onderscheidende niveaus van de organisatie zal plaatsvinden. De te volgen structuur van onze aanpak, het advies, wordt indien gewenst, samen met u in kaart gebracht. Over de behaalde (deel)doelstellingen of knelpunten tijdens de procedures en interventies kunnen wij u periodiek op de hoogte houden.


Uw bedrijf behoeft meer dan geluk en een positieve instelling.
VIP2b
De informatie op deze site mag, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VIP2b, B.J. Delchot, op geen enkele wijze worden gereproduceerd.
Deze site bevat afbeeldingen die onder copyright vallen. VIP2b aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze website.
VIP2b is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan door gebruik van informatie welke op deze website beschikbaar is.

Home / Menu